מדיניות תשלום – החזר כספי

  1. פתיחת חשבון לקוח נעשית על בסיס תשלום שנקבע עם הלקוח או על ידו בעת הזמנת תוכנית האיחסון באתר האינטרנט bugfree.co.il אין החזר כספי על פתיחת חשבון לאחר יום התשלום.הלקוח רשאי לדרוש החזר על שירות/בנק זמן שלא נוצל וששולם עליו מראש, בקיזוז 5% או 100 ש"ח (הגבוה מהשניים) עבור דמי טיפול וביטול.
  2. בקשות לביטול שירותים יועברו בדואר אלקטרוני ל info@bugfree.co.il – ויטופלו עד כ-48 שעות לאחר מכן, ויחושבו כמבוטלות לפי זמן קבלת הודעת הדוא"ל.
  3. לא ניתן לקבל זיכויים על רכישות של אתרים או פתיחת קריאת שירות בתשלום.
  4. כמו כן, לא ניתן לקבל זיכויים על רכישת דומיינים – אין החזר כספי על פי תקנון איגוד האינטרנט הישאלי.
  5. במידה והשרת נופל לזמן ממושך, באגפרי אינה אחראית אך מבטיחה לפצות את לקוחותיה ע"פ שיקול דעתה.

תקנון שירותי אחסון אתרים

הסכם קבלת שירותים

הסכם זה נערך בין חברת באגפרי ("להלן החברה") המספקת שירותי אחסון אתרים . לבין מקבל השירותים להלן ("הלקוח") המעוניין בשירותים אילו.

1. שימוש בשרת
1.1 באגפרי תספק שירותי אחסון אתרים ללקוח.
1.2 באגפרי תספק ללקוח את השירותים על בסיס החבילה בה הוא בחר.
1.3 הלקוח ישתמש במשאבים שהוקצו לו בהתאם לחבילה בה. כל חריגה מצד הלקוח הן ביודעין והן בלא יודעין תהווה סיבה להקפאת חשבונו בשרת ו/או סגירה מיידית וללא כל התראה מוקדמת.
1.4 כל ניסיון שימוש לרעה ובכללו החדרת וירוסים ,סוסים טרויאניים ,תוכניות זוללות זיכרון תגרור סגירה מיידית של החשבון.
1.5 כל חריגה מתעבורת הנתונים החודשית שהוקצתה ללקוח תחויב בתשלום נוסף.
1.6 לא תינתן עדיפות בהקצאת משאבי השרת לאף אתר ובשום מקרה.
1.7 חברת באגפרי אתרים מתחייבת לספק את החבילת אחסון האתר תוך 48 שעות מיום ההזמנה..
1.8 חברת באגפרי אתרים אינה מעלה תוכן אתר של לקוח אל השטח אחסון אלה רק אם התבקשה ובהסכם נפרד.
1.9 כל חריגה מתעבורת הנתונים החודשית שהוקצתה ללקוח תחויב בתשלום נוסף.
2.0 לא תינתן עדיפות בהקצאת משאבי השרת לאף אתר ובשום מקרה.
2.1 כל בקשה לעזרה מצד הלקוח שאינה מתומחרת באתר ולא הוזמנה ע״י הלקוח, אינה מחייבת את באגפרי בשום צורה.

2. תכני האתר
2.1 הלקוח יעלה את תכניו לשרת האינטרנט ויהיה האחראי הבלעדי לכל תביעה משפטית שתבוא, בעקבות תכני האתר.
2.2 באגפרי לא תהיה אחראית ,במקרה של הפרת זכויות יוצרים מצידו של הלקוח . ומתוך כך הלקוח ישא בכל ההשלכות והעלויות הכרוכות בכל תביעה על הפרת זכויות היוצרים. 
2.3 החברה תקפיא את חשבון הלקוח במידה ותתקבל בקשה ממקור משפטי מוסמך ( בכללם חברות המגנות על זכויות יוצרים).
2.4 החברה אינה מתירה הצגה של חומר פורנוגראפי שאינו מאושר ע"י גורמי החוק ,כל הצגה של חומרים מסוג זה תהיה באחריותו הבלעדית של בעל האתר.
2.5 החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם לקבציי הלקוח.
2.6 הלקוח יגבה את נתוניו ויהיה האחראי הבלעדי במידה של אבדן נתונים חלקי או מלא.

2.7 באגפרי מציעה שירות גיבוי חינם ללקוחותיה 6 ימים אחורה, אך עם זאת, אינה אחראית על איכות הגיבויים ועל תקינותם, שירות זה ניתן כמתנה ללקוח ובאגפרי לא תישא באחריות עבור שירות זה.
2.8 הלקוח לא ישתמש בשטח האיחסון כדי להפיץ או לפרסם חומרים בתחומים הבאים: הימורים, פרסומי תועבה, פרסומי אלימות, תמיכה בטרור, הפרת זכויות יוצרים, מכירת מוצרים מזוייפים ותעודות מזוייפות, מכירה ללא רשיון של שירות ו/או מוצרים הדורשים רישיון.

3. קבלת שירותים
3.1 הלקוח יחויב אחת לשנה ו/או לפרק הזמן בו הוסכם בינו לבין החברה ובאמצעות אמצעי התשלום המקובל בחברה.
3.2 באגפרי מקבלת תשלום באמצעות כרטיסי אשראי מסוג Mastercard ,ויזה ואמריקן אקספרס.
3.3 באגפרי לא תקבל תשלום באמצעות כרטיסי אשראי המסופקים ע"י חברות שאינן בהסכם עם חברתנו טכנולוגית.
3.4 הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי חלקי או מלא בגין כספים ששילם ,במידה ולא עמד בתנאי הסכם ו/או בחר לסיים את התקשרותו עם החברה.
3.5 הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין נזק שייגרם לו אם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מנפילת השרתים או תקלות תשתית מעבר לעלות התשלום החודשי אותה הוא משלם


3.6 השירותים הניתנים ע" באגפרי ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS ), לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי באגפרי בגין איכות, יכולת, ציפיות השרות ו /או התאמה לצרכיו.
3.7 בכל מקרה של תקלה טכנית בכללה נפילת שרתים ו/או תקלות תשתית ו/או שיבושים המונעים או משבשים את שירותי חברת באגפרי, בכללם שרותי אחסון האתרים, יציבותם ויכולת הגישה מכל סוג שהיא וכן את שרותי הדואר, שרותי ה FTP והגישה לאתר, תפעל באגפרי באופן סביר לתיקון התקלה מרגע שנודע לה אודותיה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו ש באגפרי אינה מתחייבת כי לא יהיו תקלות ו/או שיבושים המאפיינים שירות טכנולוגי זה.
3.8 באגפרי רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקת המערכות, שיפור ושדרוג התוכנות ומערכות התקשורת. באגפרי תפעל כמיטב יכולתה לצמצם פרקי זמן אלו ותשתדל ככל יכולתה לעשות זאת בשעות שבהן ישנן תעבורה מופחתת.
3.9 רישום וחידוש דומיינים הן פעולות שלא ניתן לקבל בגינן החזר כספי בשום אופן והן כפופות להסכם הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי והרשמים הבינלאומיים.
3.10 לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברת באגפרי בגין כל נזק, הפסד , תשלום, הוצאה או אבדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשירותינו, וחברתנו לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק לרבות עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, ללקוח עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השרות. אם מכל סיבה שהיא יקבע כי סעיף פטור זה הינו בטל, לא יעלה סכום הפיצוי שתשלם באגפרי ללקוח על הסכום החודשי ששילם הלקוח ל באגפרי בחודש הקודם לנזק. הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה סבירה בהתחשב באופי השרות.

כל הפרה של סעיף ו/או סעיפים מהסכם זה מהווה הפרה חמורה של ההסכם ותגרור סגירת החשבון מיידית וללא הודעה מוקדמת

 

גיבויים ושחזור אתרים

1. חברת באגפרי אינה אחראים בשום צורה לגבות את קבצי הלקוח. במידה וקבצי הלקוח נמחקו, נאבדו בין אם ע"י פריצה לשרת ובין אם ע"י מחיקה בשוגג, חבלה וכו', לא תהיינה ללקוח כל טענות כלפי חברת באגפרי
2. חברת באגפרי מספקת בחינם כלים לגיבוי אתרים – גיבוי האתר הינו באחריותו המלאה של הלקוח.
3. על הלקוח לבצע גיבוי עצמאית הן למסד הנתונים והן לקבציי האתר שלו.

3.1 באגפרי מבצעת גיבויים 6 ימים אחורה לכלל לקוחותיה, שירות זה מגיע ללא אחריות וללא התחייבות על טיבו ותקינותו. הלקוח מאשר כי באחריותו המלאה לדאוג לגיבוי אתרו, הן מבחינת קבצים והן מבחינת מסדי נתונים.
4.ביצוע שיחזור ע"י חברת באגפרי כרוך בתשלום בתאום מראש.

דילוג לתוכן